موبیلیزیشن همراه با حرکت در فیزیوتراپی

موبیلیزیشن همراه با حرکت (Mobilizations with Movement) چیست؟ موبیلیزیشن های همراه با حرکت از جمله تکنیک های موبیلیزیشن هستند و به عنوان بخشی از مفهوم مولیگان استفاده می شوند. موبیلیزیشن هایی که همراه با حرکت انجام میشوند، برای …

موبیلیزیشن همراه با حرکت در فیزیوتراپی ادامه مطلب »