13 درمان خانگی برای فاسئیت پلانتار یا التهاب غلاف کف پا

فاسئیت پلانتار یا التهاب غلاف کف پا یک بیماری شایع پا است که باعث درد در یک یا هر دو پاشنه پا می شود. این عارضه وقتی رخ می دهد که رباط های فاسیا پلانتار (غلاف کف پا) …

13 درمان خانگی برای فاسئیت پلانتار یا التهاب غلاف کف پا ادامه مطلب »