اسپوندیلولیستزیس چیست؟ لغزش مهره کمر

اسپوندیلولیستزیس (Spondylolisthesis) یا لغزش مهره کمر عارضه ای است که در آن یک مهره ستون فقرات نسبت به مهره ای که مستقیماً در زیر آن قرار دارد، جابجا می شود. ستون فقرات از 33 مهره تشکیل شده است …

اسپوندیلولیستزیس چیست؟ لغزش مهره کمر ادامه مطلب »