فیزیوتراپی شکستگی آرنج

 شکستگی آرنج یک شکستگی استخوانی است که در محل مفصل آرنج اتفاق می افتد. در این مقاله به بررسی نقش فیزیوتراپی شکستگی آرنج در ریکاوری این استخوان خواهیم پرداخت.  شکستگی های آرنج اساساً بر اثر حادثه اتفاق می افتند؛ …

فیزیوتراپی شکستگی آرنج ادامه مطلب »