گرما یا یخ ؟ کدام یک برای کاهش درد شما مناسب تر است؟

یاد بگیرید که برای کاهش دردتان چه زمانی باید از گرما و چه زمانی باید از یخ استفاده کنید  در مورد کاهش درد ممکن است توصیه های ضد و نقیضی را درمورد استفاده از گرما و یخ دریافت …

گرما یا یخ ؟ کدام یک برای کاهش درد شما مناسب تر است؟ ادامه مطلب »