ارزیابی های فیزیوتراپی شامل چه بخش هایی می شود؟

در اغلب موارد وقتی قرار است فردی برای اولین بار مورد ارزیابی های فیزیوتراپی قرار گیرد، نمی‌داند که باید انتظار چه چیزهایی را داشته باشد. در اینجا به طور خلاصه  توضیح دهیم که اساس یک ارزیابی فیزیوتراپی در …

ارزیابی های فیزیوتراپی شامل چه بخش هایی می شود؟ ادامه مطلب »