اعتیاد به کار کردن و درمان آن !

وقتی کار تبدیل به یک اعتیاد میشود اعتیاد به کار که اغلب workaholism نامیده می شود، یک عارضه روانی واقعی است. مانند هر نوع اعتیاد دیگری، اعتیاد به کار ناتوانی در متوقف کردن یک رفتار است. این اعتیاد …

اعتیاد به کار کردن و درمان آن ! ادامه مطلب »