بورسیت زانو یا آماس کیسه های مفصلی

بورسیت (یا بورسیتیس) زانو یا آماس کیسه های مفصلی زانو، التهاب یک کیسه کوچک (بورسا یا بورس) پر از مایع است که در نزدیکی مفصل زانو قرار دارد. بورس مفصل باعث کاهش اصطکاک و فشار بین استخوانهای شما …

بورسیت زانو یا آماس کیسه های مفصلی ادامه مطلب »