فیزیوتراپی شکستگی پاشنه پا

اثر بخشی تمرینات فیزیوتراپی برای درمان شکستگی استخوان پاشنه پا امری اثبات شده است. یکی از شایع ترین شکستگی هایی که در استخوان پشنه پا اتفاق می افتد شکستگی استرسی است. شکستگی استرسی پاشنه به شکستگی استخوان کالکانئوس …

فیزیوتراپی شکستگی پاشنه پا ادامه مطلب »