فیزیوتراپی و درمان شکستگی پا

درمان شکستگی پا به محل و شدت آسیب بستگی دارد. در شکستگی های شدید برای نگه داشتن قطعات شکسته کنار یکدیگر از پین ​​ها و صفحات فلزی استفاده می شود. شکستگی یا ترک خوردگی یکی از استخوان های …

فیزیوتراپی و درمان شکستگی پا ادامه مطلب »